Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.       Γέρου Κωνσταντίνος
2.       Δασκαλόπουλος Αντώνιος
3.       Βάσσος Πασχάλης
4.       Κεχαγιάς Φώτιος
5.       Μαργαρίτης Γεώργιος
6.       Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 16/10/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 1554/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σερβίων – Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 1555/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 1556/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 1557/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης Σερβίων (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση του έργου: «Τοιχία Γέφυρας Αγίας Άννα» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια και την εγκατάσταση τεσσάρων πλωτών προβλητών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ναυταθλητικού Κέντρου Καστοριάς καθώς και για την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συντήρηση της ήδη υπάρχουσας προβλήτας Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης 375.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφοράς του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 30.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 20.000 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Ε.Ο.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 11. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών αναλυτών σταθερών εστιών καύσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 13. Έγκριση εξουσιοδότησης ΝΠΔΔ Π.Ε. Γρεβενών για την οίκοθεν προμήθεια υγρών καυσίμων που αφορούν στον δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2014-2015»
 14. Έγκριση πρακτικού παραλαβής – μονογραφής – αποσφράγισης και ελέγχου της επιτροπής δικαιολογητικών που αφορά στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2014-2015»
 15. Έγκριση ή μη του από 06/10/2014 πρακτικού των λήψεων προσφορών για την ανακήρυξη μειοδότη για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά
 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 1.518,84€ ως επιχορήγηση στην ΠΔΜ για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών για τα έτη 2013 και 2014
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 5.175,00€ ως επιχορήγηση της ΠΔΜ για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών για τα έτη 2013 και 2014
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών και κατασκευή στεγάστρου στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση τεσσάρων (4) Η/Υ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Ορισμός δικηγόρου για θέματα Ανωνύμων Εταιρειών Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινοποίηση:

 1.      Αντιπεριφερειάρχες.
 2.      Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3.      Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4.     Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.  Μ.Μ.Ε.