Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στις 22-2-2024 ημέρα Πέμπτη και […]

Όλο το άρθρο