Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για τη Γέφυρα των Σερβίων (4-5-2023)

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για ασθένειες των ζώων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2023)

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα: «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προσέγγιση ενιαίας υγείας» (10-5-2023)

Continue Reading