Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για τη Γέφυρα των Σερβίων (4-5-2023)

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για ασθένειες των ζώων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα: «Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προσέγγιση ενιαίας υγείας» (10-5-2023)

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για ασθένειες των ζώων (10-5-2023)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιεί το πρόγραμμα:
«Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προσέγγιση ενιαίας υγείας»

και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν σε εκδήλωση ενημέρωσης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 στο χώρο του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου στη Λευκόβρυση Κοζάνης στις 12:00 το πρωί. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμανλής  στο ισόγειου του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ Κοζάνης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι μαστίτιδες των ζώων και η ποιότητα του γάλακτος, η βρουκέλλωση, ο εχινόκοκκος, τα νοσήματα που μεταδίδονται από αρθρόποδα κα.

Η έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών των ζώων και του ανθρώπου μπορεί να αποτρέψει πιθανές επιδημίες και πανδημίες  και εκπορεύεται από την ικανότητα που έχει ο κάθε φορέας να εντοπίζει έγκαιρα τους κινδύνους και να εφαρμόζει γρήγορα μέτρα ελέγχου.

Η ενημερωτική ημερίδα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς θα συζητηθεί και η διαδικασία των δειγματοληψιών από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τα τυροκομεία, στο πλαίσιο του προγράμματος, από κτηνίατρο που απασχολείται αποκλειστικά στην περιοχή μας, ώστε στοχευμένα να δοθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων μας βελτιώνοντας το εισόδημά τους και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.