Συνεργασία ΠΕ Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Υποβολή πρότασης από την Π.Ε. Κοζάνης για το έργο «Διαχείριση χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων στην Π.Ε. Κοζάνης-Β΄ Φάση» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υποβολή πρότασης από την Π.Ε. Κοζάνης για το έργο «Διαχείριση χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων στην Π.Ε. Κοζάνης-Β΄ Φάση» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

Υποβολή πρότασης από την Π.Ε. Κοζάνης για το έργο «Διαχείριση χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων στην Π.Ε. Κοζάνης-Β΄ Φάση» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

Την ένταξη πρότασης του έργου

«Διαχείριση συσκευασιών χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων στην Π.Ε. Κοζάνης-Β΄ Φάση»

στο ΕΑΠ 2017-2021, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.

Το έργο που θα υλοποιηθεί από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στόχος του έργου είναι να καταγραφούν και να επικαιροποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις συλλογής, αποκομιδής, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των συσκευασιών χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων από τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη, ώστε να καταστεί δυνατή η εξάλειψη όλων αυτών των επικίνδυνων συσκευασιών από τις σημερινές θέσεις απόρριψης καθώς και η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στο άμεσο μέλλον.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στο Δήμο Εορδαίας, χρηματοδοτούμενο από το ΕΑΠ 2012-2016 και η παρούσα ένταξη αφορά την επέκτασή του, στους Δήμους Κοζάνης,  Βελβεντού, Βοΐου και Σερβίων, ώστε να αντιμετωπιστούν στο σύνολο της Π.Ε. Κοζάνης, οι δυσμενείς επιπτώσεις των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που απορρίπτονται μέχρι σήμερα στο περιβάλλον μολύνοντας εδάφη και ύδατα, επιφανειακά και υπόγεια.