Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής δικαιούχων Νέων Γεωργών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής δικαιούχων Νέων Γεωργών

Υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής δικαιούχων Νέων Γεωργών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020 – 1ης πρόσκλησης έτους 2016 – με ημερομηνία απόφασης ένταξης στις  18-7-2017,

να υποβάλλουν και να οριστικοποιήσουν στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) την αίτηση πληρωμής β΄ δόσης έως 17-7-2021, καταληκτική

ημερομηνία λήξης της τετραετίας του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτήσεις πληρωμής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης υποβάλλονται στην οικεία ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του δικαιούχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Η Αν/τρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Παρασκευή Λιόλιου