Το νέο συγγραφικό έργο του αφιέρωσε στον Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Τσιούμαρη, ο Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Το νέο συγγραφικό έργο του αφιέρωσε στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, ο Δρ. Κοιν. και Επιστημών Συμπεριφοράς κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Το νέο συγγραφικό έργο του αφιέρωσε στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, ο Δρ. Κοιν. και Επιστημών Συμπεριφοράς κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Το νέο συγγραφικό έργο του αφιέρωσε στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, ο Δρ. Κοιν. και Επιστημών Συμπεριφοράς κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Δρ. Κοιν. και Επιστημών Συμπεριφοράς κ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η βούληση της Περιφερειακής Αρχής, να ενισχύσει και να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες, που θα διασφαλίζουν πολιτιστικές δράσεις Συλλόγων, Κοινωνικών Ομάδων, Ανθρώπων, Πολιτιστικών οργανισμών και φορέων Πολιτιστικής δημιουργίας.

Ο Αντιπεριφερειάρης Γρηγόρης Τσιούμαρης και ο Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης συζήτησαν για το νέο βιβλίο του κ. Κωνσταντινίδη «Το πνεύμα της ουτοπίας και η γενιά του ξεριζωμού» που κυκλοφόρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με δικά του έξοδα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ευχήθηκε στον κ. Θεόδωρο Κωνσταντινίδη καλή επιτυχία στο νέο του βιβλίο που πραγματεύεται όπως ο ίδιος τονίζει

«Ο συγγραφέας του παρόντος πονήματος προσπάθησε να δείξει ότι η ποντιακή ουτοπία της γενιάς  του ξεριζωμού,  πολλά  χρόνια πριν από την οριστική συντριβή του φασισμού, αλλά και την επακολουθήσασα κατάρρευση του υπαρκτού Σοσιαλισμού, είχε πολλά κοινά στοιχεία με την κρατούσα στην εποχή μας αντιουτοπική-μεταουτοπική αντίληψη, που αποδέχεται μεν την ουτοπία ως πηγή δράσης και βάση εξέλιξης, προόδου και βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων, απορρίπτει, όμως, κάθε ουτοπικό σχέδιο οργάνωσης μιας ιδανικής πολιτείας».

Το νέο συγγραφικό έργο του αφιέρωσε στον Αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Τσιούμαρη, ο Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης