Υπογραφή συμβάσεων

Τη Σύμβαση του έργου της βελτίωσης των κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Βελτίωση Κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης», προϋπολογισμού 77.880,37 € (με Φ.Π.Α. 24%), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική – κυρία Σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες, για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και για την ασφαλή διέλευση των οδηγών από το συγκεκριμένο τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, έως 30 Ιουλίου 2017, οπότε και θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το σύνολο του έργου.