Τσιούμαρης Γρηγόρης: Τέσσερα Έργα Οδοποιίας Επαρχιακού Δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 €

Τέσσερα Έργα Οδοποιίας Επαρχιακού Δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τέσσερα Έργα Οδοποιίας Επαρχιακού Δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 €

Τέσσερα Έργα Οδοποιίας Επαρχιακού Δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 €

Την έγκριση τεσσάρων έργων οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 € ψήφισαν τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή) έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Αναλυτικά πρόκειται για τα παρακάτω έργα:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ – ΕΛΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 20.000,00€.

Οι βλάβες που παρουσιάζονται αφορούν στην κατάρρευση του δεξιού πτερυγότοιχου βαρύτητας και στην αστοχία της βάσης εξόδου του κιβωτοειδούς οχετού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με αστοχία το επίχωμα της οδοποιίας και με υδραυλική υποσκαφή το σώμα του οχετού, λόγω της μη ελεγχόμενης απορροής των υδάτων.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΕΣΙΑΝΗΣ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ – ΡΟΔΙΤΗ» προϋπολογισμού 27.000,00 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δρόμου πλάτους 4,00μ και μήκους περίπου 250μ από την ΕΕΛ  Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδιτή προς την Εθνική Οδό Κοζάνης – Λάρισας.

Η κατασκευή του δρόμου κρίνεται απαραίτητη διότι κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και τους καλοκαιρινούς με βροχόπτωση η πρόσβαση προς την Ε.Ε.Λ. είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς και το γεγονός ότι αναφέρεται η σύνδεση Ε.Ε.Λ. με την Εθνική Οδό στην Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της Ε.Ε.Λ. χωρίς όμως να έχει περιληφθεί στην κατασκευή του έργου, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ» προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής ρείθρων και τοιχείων στη διασταύρωση του επαρχιακού οδικού δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανο, για την αντιπλημμυρική προστασία της οδού.

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 €

Η μελέτη για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Αναδασμού Σερβίων συντάχθηκε μετά την

πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή του Δήμου Σερβίων από τις 5 έως 7 Αυγούστου 2020

προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στην περιοχή μεταξύ Σερβίων και Βελβεντού με συνέπεια την

διάνοιξη χαντακιών μεγάλου βάθους και την αφαίρεση της χαλικόστρωσης των δρόμων καθιστώντας

την προσπέλαση των αγροτικών οχημάτων από δύσκολη έως αδύνατη.

Τσιούμαρης Γρηγόρης: Τέσσερα Έργα Οδοποιίας Επαρχιακού Δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 €