Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο νέος Υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Προκόπης Καρατζέτζος

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο νέος Υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Προκόπης Καρατζέτζος

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο νέος Υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Προκόπης Καρατζέτζος.

Όλο το άρθρο
Σώματα ασφαλείας

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 67 η Εκπαιδευτική Σειρά (2014 – 2015) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ.:Φ.330/31/181682/8-5-2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΨΗΗ6-9ΛΨ) προκηρύσσονται για φοίτηση με την 68η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για το εκπαιδευτικό  έτος 2015-2016, μεταξύ άλλων και 2 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όλο το άρθρο
Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 67η Εκπαιδευτική Σειρά (2014-2015) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) 20140625_apospasi_sxoli_ethnikis_amynas

Όλο το άρθρο