Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο νέος Υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Προκόπης Καρατζέτζος

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο νέος Υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Προκόπης Καρατζέτζος

Τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο νέος Υποδιοικητής του 3ου Σώματος Στρατού Υποστράτηγος Προκόπης Καρατζέτζος. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 67 η Εκπαιδευτική Σειρά (2014 – 2015) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σώματα ασφαλείας
Σύμφωνα με το υπ.αριθμ.:Φ.330/31/181682/8-5-2015 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΨΗΗ6-9ΛΨ) προκηρύσσονται για φοίτηση με την 68η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για το εκπαιδευτικό  έτος 2015-2016, μεταξύ άλλων και 2 θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 67η Εκπαιδευτική Σειρά (2014-2015) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

20140625_apospasi_sxoli_ethnikis_amynas