Προμήθεια 73 φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο)

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 1959/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 73 φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο). Το είδος των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται  στο ποσό των 7.000,00 € (συμπ. 24% ΦΠΑ). Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια 53 φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης και για τα γραφεία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 501/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 53 φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (25 φωτιστικά) και για τα γραφεία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ (28 φωτιστικά) που στεγάζονται στον 1ο όροφο του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο).

» Διαβάστε περισσότερα !!!