High Level Political Forum: Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB

High Level Political Forum: Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

σας προσκαλεί στην Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου

«Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη:

Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος

Fuel Pump

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

Πόλη ΚΟΖΑΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 50100 » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης και Π.Δ.Μ. 2019

Αναλώσιμα

Αριθμός Διακήρυξης  15/19

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ» ποσού 68.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητηριο ΖΕΠ - Κασαπίδης Γεώργιος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 214 του Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133 Α’) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και με αυτές του άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)
  2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α΄) » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ (27-9-2019)

Γραφική ύλη

Αριθμός Διακήρυξης  16/19 (ΑΔΑ: 66017ΛΨ-2ΞΘ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ». Ποσού 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4χ4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προτεραιότητα τα θέματα της υγείας – Δεκτά από τον Περιφερειάρχη τα αιτήματα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρεμβάσεις στους ιατρικούς χώρους

Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

Προτεραιότητα τα θέματα της υγείας – Δεκτά από τον Περιφερειάρχη τα αιτήματα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρεμβάσεις στους ιατρικούς χώρους

Δεκτά έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης τα αιτήματα της Διοίκησης του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης που αφορούν  την προμήθεια ενός αναπνευστήρα μοντέλου αερισμού ΒΙΡΑΡ, για τις ανάγκες υποστήριξης των ασθενών της Στεφανιαίας Μονάδας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου και της χρηματοδότησης της δαπάνης ποσού 22.000€ για την εκτέλεση αναγκαίων παρεμβάσεων στον χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σύγχρονος αξονικός τομογράφος 32 τομών, για την εύρυθμη η λειτουργία του και την ασφάλεια των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 10.158.500€ για συντηρήσεις στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας

συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Στη συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν  την οδική ασφάλεια και θα βελτιώσουν την ποιότητα του εθνικού οδικού δικτύου. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για το έτος 2019

Διοικητήριο Πτολεμαϊδας

Αριθμός Διακήρυξης  18/19 (ΑΔΑ: ΨΛΞΥ7ΛΨ-ΓΜΤ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας της Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για το έτος 2019»    » Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2 3 4 21