Μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής των δικαιολογητικών συμμετοχής του Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα

Μετάθεση ημερομηνίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  ανακοινώνει τη μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής των δικαιολογητικών συμμετοχής του  «Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα που βρίσκεται στην περιοχή Αγροκήπιο. Ο χώρος εγκατάστασης του κυλικείου αποτελείται από τον κυρίως χώρο του κυλικείου εμβαδού 11,5 τ.μ με αποθήκη»  στις 24/11/2016  και ώρα 10:00  κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προκήρυξης.

.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

Διαγωνισμός

Εκμίσθωση   Κυλικείου, του  Νέου Διοικητηρίου  Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα για  χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
OXI ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

 

27/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

» Διαβάστε περισσότερα !!!