Συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Μελέτες αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας

Συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Μελέτες αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Μελέτες αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας

Συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις

Μελέτες αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης

με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας

Την χρηματοδότηση της προμελέτης αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 470.815,00€ (με ΦΠΑ), εισηγήθηκε στην Ο.Ε. της 28ης Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Κοζάνης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης απάντησε θετικά για την αρωγή της Περιφέρειας στο αίτημα του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα στη μεγάλη προσπάθεια για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας τον Σεπτέμβριο του 2020.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει την απόφαση για δραστική μείωση της αξιοποίησης των ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής.

Η απόφαση αυτή οδηγεί τις ανθρακοφόρες περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε μια διαδικασία μετάβασης της οικονομίας τους σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο απεξαρτημένο από τον άνθρακα.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ληφθεί από τη χώρα μας η απόφαση για πλήρη παύση της λειτουργίας των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων στην Περιφέρειά μας έως το 2023 και της υπό κατασκευή 5ης Μονάδας έως το 2028, η οποία οδηγεί σε ριζικές αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής μας και επιβάλλει παράλληλα την μετεξέλιξη των έργων Τηλεθέρμανσης σε μια νέα εποχή.

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι η αναγκαιότητα διερεύνησης της αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο και διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο σε επίπεδο φορέων διαχείρισης των τηλεθερμάνσεων όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με γνώμονα της βιωσιμότητα των έργων και την κατά το δυνατό διασφάλιση φθηνής θερμικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διεργασιών μεταξύ των αρμόδιων Κυβερνητικών Αρχών και των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειάς μας, υπεγράφη στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για τη μετεξέλιξη των Τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου μεταξύ των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης «ΔΕΤΕΠΑ», «ΔΕΤΗΠ» και «ΔΕΥΑΚ», του ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΗ, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ.Δ.Α.Μ.)

στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι της διασυνδεδεμένης λειτουργίας τους και προσδιορίζεται παράλληλα τον Ιούνιο του 2023 ως η τελική και οριστική προθεσμία λειτουργίας του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσης.

Ως αποτέλεσμα της υπογραφής του μνημονίου αυτού ξεκίνησε ήδη η ΔΕΥΑ Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την δρομολόγηση των ενεργειών διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθέρμανσης Αμυνταίου – Κοζάνης – Πτολεμαΐδας με την κατασκευή ειδικότερα αγωγού μεταφοράς και αντλιοστασίων κυκλοφορίας θερμού νερού.

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΚΟ με το υπ’ αριθμ. 408/11.02.2021 συνέταξε το φάκελο του έργου αυτού τον οποίο υπέβαλε στη ΔΕΥΑ Κοζάνης, σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνεται η διασύνδεση του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα τηλεθέρμανσης Αμυνταίου – Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στη θέση ΑΗΣ Καρδιάς, μέσω αγωγού μεταφοράς ονομαστικής μεταφορικής ικανότητας θερμικής ενέργειας 195MWth, περιλαμβάνει δίκτυο αγωγών διασύνδεσης-μεταφοράς, συνολικού μήκους ορύγματος 16Km περίπου, καθώς και εγκαταστάσεις αντλιοστασίων κυκλοφορίας του θερμού νερού

και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. Αγωγό προσαγωγής αποτελούμενο από νέο αγωγό DN700 από τις εγκαταστάσεις
  διασύνδεσης στον ΑΗΣ Καρδιάς μέχρι τη περιοχή Δρεπάνου και εν συνεχεία από
  νέο αγωγό DN600 και τον υφιστάμενο DN450 μέχρι τις εγκαταστάσεις διασύνδεσης
  στον Κασλά.
 2. Αγωγό επιστροφής αποτελούμενο από νέο αγωγό DN700 από τις εγκαταστάσεις
  διασύνδεσης στον ΑΗΣ Καρδιάς μέχρι τη περιοχή Δρεπάνου και εν συνεχεία από
  τους υφιστάμενους αγωγούς DN600 και DN450 μέχρι τις εγκαταστάσεις
  διασύνδεσης στον Κασλά.
 3. Εγκαταστάσεις διασύνδεσης εντός του γηπέδου ΑΗΣ Καρδιάς, οι οποίες αφορούν
  στην κατασκευή νέου αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης προσαγωγής θερμικής
  ενέργειας στην υφιστάμενη εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης μέσω του
  προτεινόμενου αγωγού διασύνδεσης, αποτελούμενο από κτιριακές εγκαταστάσεις
  και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
  Μέσω των εγκαταστάσεων αυτών παρέχεται  επίσης στο σύστημα τηλεθέρμανσης Κοζάνης η δυνατότητα τροφοδότησης με θερμική ενέργεια και από την Μον.
  Πτολεμαΐδα V μέσω του υφιστάμενου αγωγού DN500mm, μεταφοράς- διασύνδεσης
  του ΑΗΣ Καρδιάς με την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας.
 4. Εγκαταστάσεις διασύνδεσης εντός του γηπέδου εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ στον
  Κασλά, οι οποίες αφορούν σε εγκατάσταση νέων αντλητικών συγκροτημάτων και
  βοηθητικού εξοπλισμού εντός του γηπέδου της ΔΕΥΑΚ για τη επιστροφή του
  θερμού νερού στον ΑΗΣ Καρδιάς μέσω του προτεινόμενου αγωγού διασύνδεσης.

Σύμφωνα επίσης με το Φάκελο Έργου, ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται στα 35.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων ΓΕ+ΕΟ 18%, απροβλέπτων 9% και αναθεώρησης, πλέον ΦΠΑ.

 

Συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Μελέτες αγωγού διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας