Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Συμμετοχή και στήριξη της αποστολής επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης στην Anuga της Κολωνίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή και στήριξη της αποστολής επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης στην Anuga της Κολωνίας

 

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ / Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26/11/2012 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης, αποφάσισαν, την από κοινού, συμμετοχή και στήριξη της αποστολής επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, στην Anuga της Κολωνίας, Γερμανία, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα 5-9 Οκτωβρίου 2013.

Για την καλύτερη, πληρέστερη  αι αποτελεσματικότερη προετοιμασία της ανωτέρω αποστολής καλούνται οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Κοζάνης να υποβάλουν επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 14/12/2012, συμπληρώνοντας το έντυπο που επισυνάπτεται με την παρούσα και αποστέλλοντάς το στο:

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης

Υπόψη Διευθύντριας, κας. Κατερίνας Καρακουλάκη

Τηλ.: 2461041693

Φαξ: 2461033976

e-mail: chambers@otenet.gr

 

 

 


 

Συμ-μετοχή και στήριξη της αποστολής επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης στην Anuga της Κολωνίας

 

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ / Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26/11/2012 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης, αποφάσισαν, την από κοινού, συμμετοχή και στήριξη της αποστολής επιχειρήσεων της Π.Ε. Κοζάνης, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, στην Anuga της Κολωνίας, Γερμανία, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο, που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα 5-9 Οκτωβρίου 2013.

Για την καλύτερη, πληρέστερη  αι αποτελεσματικότερη προετοιμασία της ανωτέρω αποστολής καλούνται οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Κοζάνης να υποβάλουν επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 14/12/2012, συμπληρώνοντας το έντυπο που επισυνάπτεται με την παρούσα και αποστέλλοντάς το στο:

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης

Υπόψη Διευθύντριας, κας. Κατερίνας Καρακουλάκη

Τηλ.: 2461041693

Φαξ: 2461033976

e-mail: chambers@otenet.gr