Γρηγόρης Τσιούμαρης

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) σε Σώμα, κατόπιν της λήψης των σχετικών αποφάσεων από το Περιφερειακό και τα Δημοτικά Συμβούλια – Πρόεδρος ΕΔΠ ο Τσιούμαρης Γρηγόρης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Κατά την 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας του CLLD/LEADER του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ 2014-2020  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6-11-2019 στα Γραφεία της ΑΝΚΟ μεταξύ των θεμάτων ήταν:

1. Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) σε Σώμα, κατόπιν της λήψης των σχετικών αποφάσεων από το Περιφερειακό και τα Δημοτικά Συμβούλια.

Η νέα σύνθεση της ΕΔΠ είναι η ακόλουθη:

Α/Α Φορέας Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος
1 Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Τσιούμαρης Γρηγόριος, Πρόεδρος ΕΔΠ Φωλίνας Αθανάσιος
2 Δήμος Κοζάνης Δουγαλής Γεώργιος Παφύλης Δημήτριος
3 Δήμος Γρεβενών Δασταμάνης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ΕΔΠ Τριγώνης Χρήστος
4 Δήμος Εορδαίας Φουρκιώτης Νικόλαος, Γραμματέας Τσεχελίδης Δημήτριος
5 Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης Πατσιούρας Νικόλαος
6 Αγροτικός Συν/σμός Γρεβενών Παυλίδης Χρυσόστομος Τσιμόπουλος Νικόλαος
7 Επιμελητήριο Κοζάνης Σαρρής Νικόλαος Λυσσαρίδης Νικόλαος
8 Επιμελητήριο Γρεβενών Ράμμος Νικόλαος Παπαιωάννου Αναστάσιος
9 Σύλλογος Επαγγελματιών

Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου

Κουρτίδης Νικόλαος Μπουντιός Χαρίσιος

 

2. Η οριστικοποίηση του Πίνακα κατάταξης των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα Δημόσιου χαρακτήρα μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης.

Η ΕΔΠ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και προσφυγών και της έγκρισης της υπερδέσμευσης ύψους 1.538.500,00€, ανακοινώνει τον οριστικό Πίνακα κατάταξης προτάσεων που επισυνάπτεται.

Ειδικότερα η συνολική δημόσια δαπάνη μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης ανέρχεται πλέον στα 3.028.477,94€ και έχουν τη δυνατότητα ένταξης 40 αιτήσεις στήριξης (14 αιτήσεις στήριξης από την δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και 26 από το ποσό  της Υπερδέσμευσης).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους δικαιούχους για την υλοποίηση των έργων τους.

 

Ο Πρόεδρος της  ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

Τσιούμαρης Γρηγόρης