Σε τροχιά υλοποίησης η Ανέγερση Μουσείου Κρόκου Προϋπολογισμού 1.200.000,00

Σε τροχιά υλοποίησης η Ανέγερση Μουσείου Κρόκου Προϋπολογισμού 1.200.000,00

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σε τροχιά υλοποίησης η Ανέγερση Μουσείου Κρόκου Προϋπολογισμού 1.200.000,00

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον το μουσείο του κρόκου μετά την απεμπλοκή του από την προγενέστερη απορριπτική απόφαση του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Ε.Σ.) αφού το ανώτερο όργανο του Ε.Σ. αποφάνθηκε τελικά πως δεν κωλύονται οι διαδικασίες υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης για το έργο:

«Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης».

Να σημειωθεί  πως είχε προηγηθεί και πρώτη απορριπτική απόφαση στην αρχική προγραμματική σύμβαση για την οποία υπέβαλε ένσταση ο Συνεταιρισμός και απέρριψε το Ε΄ Κλιμακίου του Ε.Σ.

Τη νέα προγραμματική σύμβαση εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και ψήφισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη

Συνεδρίαση της 1ης  Ιουλίου με τον ορισμό νέων μελών και την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Κασαπίδη.

Με την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και Γραφείων Διοίκησης» που ξεκίνησε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, θα προβάλλεται το προϊόν στην τοπική

κοινωνία αλλά και θα προωθείται στην παγκόσμια αγορά καλύπτοντας τη σημερινή απουσία διεθνούς προβολής.

Μέσω της προβολής, με την κατασκευή του Μουσείου, αναμένεται κατά πρώτον η αύξηση παραγωγής και κατά δεύτερον η αύξηση πωλήσεων του προϊόντος.

Το μουσείο θα αναγερθεί σε δύο ορόφους συνολικού εμβαδού 1.200 τ.μ. περίπου με υπόγειο. Θα περιλαμβάνει χώρο μουσείου με φωτεινή οροφή, γραφεία διοίκησης,

εστιατόριο, αναψυκτήριο, μονάδα συσκευασίας, αλλά και ζωντανή γνωριμία την ιστορία του κρόκου και της παραγωγικής του διαδικασίας.

Η σημασία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι πολύ μεγάλη και δίνει ακόμα ένα μέσο στήριξης και προβολής στους Κροκοπαραγωγούς ώστε το «χρυσάφι» της γης να

εδραιωθεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό 1.200.00,00 (συν Φ.Π.Α.) από το Π.Δ.Ε της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε τροχιά υλοποίησης η Ανέγερση Μουσείου Κρόκου Προϋπολογισμού 1.200.000,00