Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 2

Σεπτεμβρίου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής στην Περιφερειακή Ενότητα

Κοζάνης.

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Βίντεο: