Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)

Σχέδιο Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΣΧΕΔΙΟ Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης

 

  1. Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή
  2. ΣΧΕΔΙΟ Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 2012-2016
  3. Παράρτημα Σχεδίου
  4. Φέκ