Πρωτοπορία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Συνάντηση του Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρωτοπορία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Συνάντηση του Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη συναντήθηκε την Τρίτη στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Π. Πλακεντά, του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Π. Αργυριάδη και του Επιστημονικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ερευνητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Θ. Καρούνου.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Περιφέρειας ενημέρωσαν τον αναπληρωτή υπουργό για την πρόοδο που σημειώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα ανοικτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τη συνεργασία της με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και υπέβαλαν προτάσεις για δυνητική αξιοποίηση αυτής της δράσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της μεταρρυθμιστικής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στη συνάντηση αναφέρθηκε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη που κατάρτισε στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση με στόχο στο τέλος του 2019 η Δυτική Μακεδονία να γίνει μια περιφέρεια διαφανής και αποτελεσματική με θεσμούς και υπηρεσίες που ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους σε αυτήν, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας, την κινητοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δεξιότητές του με την κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση και τη δημιουργία με ευέλικτο και σύντομο τρόπο νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Επίσης, συζητήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην Περιφέρεια στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής (opengov.pdm.gov.gr) και έχουν αποδώσει καρπούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διοίκησης, των επιχειρήσεων, των πολιτών, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων. Με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης μέσω της προώθησης πολιτικών ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής Ομάδας Διοίκησης Έργου μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη δημιουργία πιλοτικής πλατφόρμας για κοινές δράσεις που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη επιπλέον λύσεων διαλειτουργικότητας, την προτυποποίηση-βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών, τη συγκέντρωση και αξιοποίηση σημαντικών συνόλων ανοικτών δεδομένων, τη διάχυση εφαρμογών διαφάνειας, λογοδοσίας, διαβούλευσης και την αξιοποίησή τους και σε άλλους φορείς, καθώς και εξοικονόμηση πόρων μέσα από την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και δικτύων.

Ο υπουργός από την πλευρά του τόνισε ότι «η φιλοσοφία αξιοποίησης υπαρχουσών ανθρώπινων και τεχνολογικών υποδομών σε συνδυασμό με την άμεση κι ευέλικτη υιοθέτηση εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας, μπορούν να παράγουν ανάλογα αν όχι ανώτερα αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, όσο και στην κεντρική κυβέρνηση. Σκοπός είναι μέσα από αυτή τη συνεργασία να προωθήσουμε καλές πρακτικές, καινοτόμες πολιτικές και συνεργατικές δράσεις και σε άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης».