Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Προσκλήσεις της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υποθέσεις των Τ.Κ Βατερού και Βοσκοχωρίου του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΒΑΤΕΡΟ του δήμου Κοζάνης για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 24613-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5του Ν. 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους  φακέλους  που  μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 έως 28-08-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.


Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ του δήμου Κοζάνης  για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 24613-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν. 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους  φακέλους  που  μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 έως 28-08-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακες αποδεκτών Τ.Κ Βατερού:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν. 3147/03 ή Άθρου 23 Ν. 4061/2012 Αριθμός τεμαχίου
1 Βατερό Ασλανίδου Ελένη του Επαμεινώνδα (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 610α αγροτεμάχιο
2 Βατερό Ελευθεριάδης Χαράλαμπος του Ματθαίου (Αρ.23) Ν.4061/2012 υπ.αριθ. 610β αγροτεμάχιο
3 Βατερό Δαβιδοπούλου Αλεξία του Στυλιανού (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ……. αγροτεμάχιο
4 Βατερό Ιωαννίδης Σταάυρος του Βασιλείου Αρ. 23 Ν. 4061/2012 υπ. 473 και 475 αγροτεμάχια
5 Βατερό Καπαγιαννίδης Γρηγόριος του Νικολάου (Αρ.23) Ν.4061/2012 υπ.αριθ. 610 αγροτεμάχιο
6 Βατερό Καπαγιαννίδης Γρηγόριος του Νικολάου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 610 αγροτεμάχιο
7 Βατερό Καπαγιαννίδης Ελευθέριος του Γρηγορίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 αρ.204 οικόπεδο Ο.Τ. 36
8 Βατερό Σισμάνη  Φωτεινή  του Αθανασίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ.562 αγροτεμάχιο
9 Βατερό Στεφανίδης Ιωάννης του Σιδέρη (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ.748 αγροτεμάχιο

Πίνακες αποδεκτών Τ.Κ Βοσκοχωρίου:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012 Αριθμός τεμαχίου
1 Βοσκοχώρι Ανδραλής  Αργύρης του Νικολάου (Αρ.23) Ν.4061/2012 υπ.αριθ. 59 αγροτεμάχιο
2 Βοσκοχώρι Βλαχάβας Μενέλαος του Κων/νου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 61 αγροτεμάχιο
3 Βοσκοχώρι Σιδέρης Γεώργιος του Αντωνίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 65 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 734 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 735 αγροτεμάχιο
4 Βοσκοχώρι Σιδέρης Γεώργιος του Αντωνίου (Αρ.23) Ν.4061/2012 υπ.αριθ. 65 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 734 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 735 αγροτεμάχιο
5 Βοσκοχώρι Μοναστηρλής Δημήτριος του Νικολάου (Αρ.5) Ν.3147/2003 υπ.αριθ. 62 αγροτεμάχιο