Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητατας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις σχολικές περιόδους Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024 & Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 7.265.659,31 € ΣΥΜΠ ΦΠΑ 13% & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30%

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης

ΕΣΗΔΗΣ 56284

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΣΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

   

Άμεσα

 

 

14/08/2023, 15:00

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όσοι έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ 10/2023 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) και ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δρομολογίων που αποτυπώνονται στους κατωτέρω Πίνακες για τις Σχολικές περιόδους Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025,  σύμφωνα :

Α) µε την δήλωση που έχουν υποβάλει µέσω του ΕΕΕΣ,

Β) µε τους επισυναπτόμενους πίνακες για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στο  με αρ.  56284 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμό της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα παρακάτω τμήματα:

  • Η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει δρομολόγια για το σύνολο των λεωφορείων (μικρών και μεγάλων) που εξυπηρετούν μαθητές των σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα της Αστικής Περιοχής Κοζάνης. Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 436.809,98 €
  • Η δεύτερη ομάδα θα περιλαμβάνει δρομολόγια για το σύνολο των λεωφορείων που εξυπηρετούν μαθητές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Εορδαίας και συγκεκριμένα της Αστικής Περιοχής Πτολεμαΐδας. Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 420.483,74 €
  • H τρίτη ομάδα θα περιλαμβάνει δρομολόγια για το σύνολο των υπεραστικών λεωφορείων (μικρών και μεγάλων) που εξυπηρετούν μαθητές των σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Κοζάνης, Σερβίων και Βελβεντού (εκτός των ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Διαπολιτισμικών). Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 678.832,25 €
  • H τέταρτη ομάδα θα περιλαμβάνει δρομολόγια για το σύνολο των υπεραστικών λεωφορείων (μικρών και μεγάλων) που εξυπηρετούν μαθητές των σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Βοιού και Εορδαίας (εκτός των ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Διαπολιτισμικών). Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 188.851,25 €
  • H πέμπτη ομάδα περιλαμβάνει 246 μεμονωμένες διαδρομές δρομολογίων με Δ.Χ. Επιβατικά (ΤΑΞΙ) για τα σχολεία όλων των Δήμων της Π.Ε. Κοζάνης, (Α/θμιας, Β/θμιας,) Προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 5.540.682,11 € δρομολογίων με Δ.Χ. Επιβατικά (ΤΑΞΙ) και με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα) για τα σχολεία ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Πειραματικά, όπως αναλυτικά θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων. Οι μεμονωμένες διαδρομές θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν υπόψη το Άρθρο 4 του Σταδίου Β της διακήρυξης 10/2023  με αριθ. πρωτ.73775/16-06-2023 (23PROC012897575)  και µε Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194189 όπου µμπορούν να αντλήσουν την διαδικασία µε την οποία θα υποβάλουν την Οικονομική προσφορά τους και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν.  

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης

 

prosklisi-metafora-mathitwn