Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υπόθεση της Τ.Κ Καρυοχωρίου του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο Αγρόκτημα & Συνοικισμό  ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ του δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461-3-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους φακέλους που μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 έως 28-08-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012
1 Καρυοχώρι Λιάσκος Αλέξιος του Γεωργίου 47/07-12-2005
2 Καρυοχώρι Πανάκη Παρθένα του Κων/νου 189/17-10-2006
3 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Γεώργιοςτου Ελευθ 146/11-10-2006
4 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργ 148/11-10-2006
5 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργ 9701/04-06-2004
6 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργ 35/12-05-2006
7 Καρυοχώρι Πουρλουκάκη Δροσούλα του  Ελευθερ 149/11-10-2006
8 Καρυοχώρι Πουρλουκάκη Παρθένα του  Βασιλείου 145/11-10-2006
9 Καρυοχώρι Πουρλουκάκη Χαρίκλεια  του  Ελευθερ 147/11-10-2006
10 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Γεώργιος του Θεοχάρη 144/9-7-2014ΕΘΓ&ΕΔ
11 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Αθανάσιος του Θεοχάρη 142/9-7-2014EΘΓ&ΕΔ
12 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Θεοχάρης του Αθανασίου 143/9-7-2014EΘΓ&ΕΔ