Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υπόθεση της Τ.Κ Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΔΡΕΠΑΝΟ του δήμου Κοζάνης  για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461-3-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους φακέλους που μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 έως 28-08-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Παρατηρήσεις
1 Δρέπανο Καμαριάδης Δημήτριος του Βασιλείου 81920/1997/21-09-2012
2 Δρέπανο Μωσίδης Νικόλαος του Σάββα 2273/24-09-2012
3 Δρέπανο Ορφανίδης Αντώνιος του Σάββα 106/13-12-1999
   4 Δρέπανο Παπαδόπουλος Γρηγόριος του Αντωνίου 5067/22-03-2004
5 Δρέπανο Σαντετσίδης Χαράλαμπος του Κων/νου 147/29-12-2005
6 Δρέπανο Τσανακτσίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου 9395/03-06-2005
7 Δρέπανο Τριανταφύλλου Ιωάννης του Αθανασίου 36110/891/25-04-2013
8 Δρέπανο Χατζηστεφάνου Φώτιος του Σωτηρίου 8727/24-05-2004
9 Δρέπανο Χατζηστεφάνου Φώτιος του Σωτηρίου 8728/24-05-2004
10 Δρέπανο Χλιάπας Κων/νος του Ιωάννη 65861/2150/30-06-2014