Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο Αγρόκτημα Πύργων του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο Αγρόκτημα ΠΥΡΓΩΝ του δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Τετάρτη 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 έως Δευτέρα 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461-3-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε  υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ. 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους φακέλους που μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 έως 23-10-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας


Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
Πύργοι Ασικίδης Γεώργιος του Μιχαήλ υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 9982/4-6-2004
1 Πύργοι Βαγκόπουλος Σταύρος του Μιχαήλ υπ.αριθ. 69 αγροτεμάχιο 5353,50τ.μ. 202/17-10-2006
2 Πύργοι Βαγκόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10018/04-06-2004
3 Πύργοι Βασδέκης Κων/νος του Θωμά υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 2756,35τ.μ. 10013/04-06-2004
4 Πύργοι Γκέρτζας Σταύρος του Κων/νου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10023/04-06-2004
5 Πύργοι Γκέρτζας Στέργιοςτου Χρήστου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10004/04-06-2004
6 Πύργοι Γκέρτζα Σοφία του  Κων/νου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10022/04-06-2004
7 Πύργοι Γιάγκος Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10118/04-06-2004
8 Πύργοι Δαλκαράνης Κων/νος του Χρήστου υπ.αριθ. 2854ααγροτεμάχιο 744,00τ.μ. 9197/01-06-2004
υπ.αριθ. 2854βαγροτεμάχιο 1375,00τ.μ.
9 Πύργοι Δεμερτζίδου Γεσθημανή του Ιωάννη υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 36,250τ.μ. 9198/01-06-2004
υπ.αριθ. 180  αγροτεμάχιο 2312,00τ.μ.
10 Πύργοι Δεμερτζίδου Γεσθημανή του Ιωάννη υπ.αριθ. 179α αγροτεμάχιο 9582,00τ.μ. 10019/04-06-2004
11 Πύργοι Ελευθεριάδης Παναγιώτης του Γεωργίου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 5759,77τ.μ. 9986/04-06-2004
12 Πύργοι Ελευθεριάδης Παναγιώτης του Ιωάννη υπ.αριθ. 1810 αγροτεμάχιο 8701,38τ.μ. 10119/04-06-2004
13 Πύργοι Ευταξιάδης Σταύρος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 1721,99τ.μ. 9997/04-06-2004
14 Πύργοι Θεοδοσιάδης Θεοδόσιος του Ισαάκ υπ.αριθ.73 αγροτεμάχιο 3970,75τ.μ. 9174/01-06-2004
15 Πύργοι Θεοδοσιάδης Θεοδόσιος του Ισαάκ υπ.αριθ.179γ αγροτεμάχιο 9843,00τ.μ. 10020/04-06-2004
16 Πύργοι Θεοδοσιάδου Ελισάβετ Αβραάμ υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 3408,00τ.μ. 9923/04-06-2004
17 Πύργοι Θεοδωρίδης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 2368 αγροτεμάχιο 16055,76τ.μ. 10001/04-06-2004
18 Πύργοι Καψιμάλη Μαρία του Γεωργίου υπ.αριθ. 183 αγροτεμάχιο 11105,00τ.μ. 10014/04-06-2004
19 Πύργοι Κλεάνης Αριστειδής του Δημήτριος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 10016/04-06-2004
20 Πύργοι Κοσμίδης Αθανάσιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 116 αγροτεμάχιο 8155,42τ.μ. 121435/3255/30-12-2013
21 Πύργοι Κοσμίδης Γεώργιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 2292 αγροτεμάχιο 2750,00τ.μ. 31/17-04-2006
22 Πύργοι Κοσμίδης Δημήτριος  του Αθανασίου υπ.αριθ. 766 αγροτεμάχιο 4079,63τ.μ 96/12-09-2006
23 Πύργοι Κοσμίδης Θεόδωρος του Λάμπρου υπ.αριθ. 3603 αγροτεμάχιο 4062,93τ.μ. 10011/04-06-2004
24 Πύργοι Κοσμίδης Παναγιώτης του Χρήστου αρ.195 οικόπεδο Ο.Τ.37 200,00τ.μ 81463/1979/20-09-2012
25 Πύργοι Κοσμίδου Μαρία του Δαμιανού υπ.αριθ. 655  αγροτεμάχιο 3995,19τ.μ. 81468/1980/20-09-2012
26 Πύργοι Κοσμίδου Μαρία του Δαμιανού υπ.αριθ. 3577  αγροτεμάχιο 4748,23τ.μ. 81479/1981/21-09-2012
27 Πύργοι Λεμονίδης Αναστάσιος του Βασιλείου υπ.αριθ. 548 αγροτεμάχιο 6549,87τ.μ. 10000/04-06-2004
28 Πύργοι Λεμονίδης Αναστάσιος του Βασιλείου υπ.αριθ. 1697αγροτεμάχιο 1200,00τ.μ. 1565/29-01-2004
29 Πύργοι Μελκόπουλος Νικηφόρος του Περικλή υπ.αριθ. 655 αγροτεμάχιο 3255,92τ.μ. 3494/19-02-2004
30 Πύργοι Μεσόγλου Πολυχρόνης του Αναστασίου υπ.αριθ. 2538 αγροτεμάχιο 4384,00τ.μ. 95/12-09-2006
31 Πύργοι Μήλιος Γεώργιος του Ευαγγέλου υπ.αριθ……… αγροτεμάχιο 10017/04-06-2004
32 Πύργοι Μήλιος Πέτρος του Ευαγγέλου υπ.αριθ……αγροτεμάχιο 10021/04-06-2004
33 Πύργοι Μωϋσιάδου Άννα του Ανέστη υπ.αριθ. 655 αγροτεμάχιο 5798,64τ.μ. 81663/1988/21-09-2012
34 Πύργοι Νικόλτση Αθηνά του Θεοδοσίου υπ.αριθ.116 αγροτεμάχιο 13438,00τ.μ. 8729/24-05-2004
35 Πύργοι Νικόλτση Πηνελόπη του Γρηγορίου υπ.αριθ. 179 αγροτεμάχιο 9582,00τ.μ. 10003/04-06-2004
36 Πύργοι Ορφανίδης Παναγιώτης του Μιχαήλ υπ.αριθ. 171 αγροτεμάχιο 121,26τ.μ. 10012/04-06-2004
37 Πύργοι Παναγιωτίδης Θεμιστοκλής του Μιλτιάδη υπ.αριθ. 539 αγροτεμάχιο 3678,63τ.μ. 10009/04-06-2004
38 Πύργοι Παντελίδης Αναστάσιος του Νικολάου υπ.αριθ.961 αγροτεμάχιο 7307,72τ.μ. 10010/04-06-2004
39 Πύργοι Παντελίδης Κων/νος του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1810 αγροτεμάχιο 236,07τ.μ. 121257/3245/30-12-2013
40 Πύργοι Παντελίδης Χαράλαμπος του Κων/νου υπ.αριθ. 956 αγροτεμάχιο 3613,80τ.μ. 9819/04-06-2004
41 Πύργοι Παπαδοπούλου Ανατολή του Ιωάννη υπ.αριθ. 143 αγροτεμάχιο 6701,00τ.μ. 15947/14-09-2006
Καβέλα Κυριακή του Φωτίου
42 Πύργοι Παραστατίδης Μιχαήλ του Νικολάου υπ.αριθ.367 αγροτεμάχιο 5133,00τ.μ. 9818/04-06-2004
43 Πύργοι Πασχαλίδης Φίλιππος του Γεωργίου υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 9484/04-06-2004
44 Πύργοι Ράσκου Φωτούλα του Στυλιανού υπ.αριθ. 167 αγροτεμάχιο 5870,41τ.μ. 9995/04-06-2004
45 Πύργοι Σαμπακίδης Δημήτριος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 9924/04-06-2004
46 Πύργοι Σερίμης Απόστολος του Νικολάου υπ.αριθ. 3634  αγροτεμάχιο 9810,00τ.μ. 10002/04-06-2004
47 Πύργοι Σιώνη Βενετία του Περικλή υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 10007/04-06-2004
48 Πύργοι Ταγγίδης Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. 740 αγροτεμάχιο 2664,51τ.μ. 9991/04-06-2004
υπ.αριθ. 865 αγροτεμάχιο 4245,52τ.μ.
υπ.αριθ.380 αγροτεμάχιο 4290,76τ.μ.
49 Πύργοι Ταγγίδης Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ.1381 αγροτεμάχιο 3062,00τ.μ. 1/04-09-2006
50 Πύργοι Τέγος Νικόλαος του Αναστασίου υπ.αριθ.3559 αγροτεμάχιο 3446,93τ.μ. 115-04-06-2004
51 Πύργοι Ταξίδου Μαρία του Γεωργίου υπ.αριθ.23 αγροτεμάχιο 1928,46τ.μ. 5938/174/20-01-2014
52 Πύργοι Τζαβέλας Γεώργιος του Δημητρίου υπ.αριθ.3240 αγροτεμάχιο 18771,80τ.μ. 10128/4-6-2004
53 Πύργοι Τζαβέλα Παρασκευή του Γεωργίου υπ.αριθ.2774 αγροτεμάχιο 12332,39τ.μ. 10127/04-06-2004
54 Πύργοι Τοπάλης Ηρακλής του Πέτρου υπ.αριθ.3266ααγροτεμάχιο 7160,00τ.μ. 10024/04-06-2004
55 Πύργοι Τσιάρκας Ευάγγελος του Δημητρίου υπ.αριθ……..αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 9584/04-06-2004
56 Πύργοι Φιλίππου Ευδοξία του Παναγιώτη υπ.αριθ. 523 αγροτεμάχιο 5702,86τ.μ. 122085/3268/31-12-2013
57 Πύργοι Φιλίππου Ευδοξία του Παναγιώτη υπ.αριθ. 76 αγροτεμάχιο 2673,38τ.μ. 9988/04-06-2004
58 Πύργοι Φωτιάδου Συμέλα του Θεόδωρου υπ.αριθ. 3500 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 16102/24-09-2004