Πρόσκληση για Χορήγηση Υποτροφιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2022-2023, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2022-23

Πρόσκληση για Χορήγηση Υποτροφιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2022-2023

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για Χορήγηση Υποτροφιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2022-2023

Ενημερώνουμε  ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2022-23, τέσσερις (4) υποτροφίες,  από τα έσοδα της Κληρονομίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Χας ΔΗΜ. ΚΡΙΕΖΗ

σε φοιτητές των Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφικής, Θεολογικής, Νομικής, Ξένων Φιλολογιών) όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που κατάγονται από τη Μακεδονία

με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων, με ίσους όρους, των συγγενών της διαθέτιδας. Καταγόμενοι από τη Μακεδονία θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στην Μακεδονία, είτε κατάγονται από τη Μακεδονία από τους δύο γονείς τους ή από τον έναν εξ αυτών, αδιακρίτως.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί  με τα σχετικά δικαιολογητικά έως την Δευτέρα 30-11-2023.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  στην συνημμένη πρόσκληση του Πανεπιστημίου και στη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9131-4).

Συνημμένα:

Πρόσκληση για Χορήγηση Υποτροφιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2022-2023 (με ΑΔΑ: ΡΩΦ046ΨΖ2Ν-ΗΡ1)

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης