Μετατάξεις

Πρόσκληση αποσπάσεων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ.Περιβάλλοντος

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΩΟΥ80-ΔΕ3