Παλέτα συναισθημάτων

Πληροφόρηση σχετικά με την εκδήλωση: «Πως διαχειρίζομαι τα συναισθήματα μου»

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πληροφόρηση σχετικά με την εκδήλωση: «Πως διαχειρίζομαι τα συναισθήματα μου»

Η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Κοζάνης θέλοντας να συμβάλει στη καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την εκδήλωση:

«Πως διαχειρίζομαι τα συναισθήματα μου»,

που διοργανώνει η εφημερίδα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» στις 23 Οκτωβρίου 2016 στη Πτολεμαΐδα, σας ενημερώνει ότι δεν έχει ουδεμία σχέση και δεν είναι συνδιοργανώτρια στην εκδήλωση αυτή.

Παλέτα συναισθημάτων