Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ 1/2022

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ 1/2022

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ 1/2022

pinakas-katataxis-pe-ktiniatron-soch-1-2022-kozani

Συνημμένα:

Ο Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ 1/2022 (σε μορφή pdf)

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με ΑΔΑ: ΨΟΝΧ7ΛΨ-494)