Σημαντικές πρωτοβουλίες για την Πολιτική Προστασία - Υλοποιείται ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών στο Θολόλακκα Βελβεντού

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Σημαντικές πρωτοβουλίες για την Πολιτική Προστασία – Υλοποιείται ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών στο Θολόλακκα Βελβεντού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος στον οικισμό του Βελβεντού που αφορά την διευθέτηση των πλημμυρικών παροχών του χειμάρρου στο Θολόλακκα  προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης υπέγραψε την σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού 7.008.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από έντονα καιρικά φαινόμενα στην πεδινή περιοχή του Θολόλακκα, από το όριο της ορεινής περιοχής έως τη λίμνη Πολυφύτου. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, ενώ με τη σωστή αξιοποίηση των υδάτων θα δοθεί ιδιαίτερη δυναμική στις καλλιέργειες της περιοχής, με άμεσα ορατά τα αποτελέσματα για τους κατοίκους που επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης δήλωση την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του αναφερθέντος έργου με το οποίο διευθετείται ένα διαχρονικό πρόβλημα της περιοχής και ανέφερε: «Με την παρέμβασή μας αυτή μετατρέπουμε την επικινδυνότητα σε ωφελιμότητα».

Την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη διευθέτηση όλων των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του φακέλου του έργου ανέλαβε η ΑΝΚΟ.Α.Ε.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Βίντεο: