Παρουσίαση του προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση του προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης συμμετείχε στην ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (κτίριο Π.Ε. Κοζάνης) και είχε ως σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα στελέχη της περιφέρειας παρουσίασαν τη δράση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα ανοικτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τη συνεργασία της Περιφέρειας με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Η Περιφέρεια παρουσίασε δράσεις που αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας και στην υλοποίηση καινοτόμων έργων με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της διοίκησης, των επιχειρήσεων, των πολιτών, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων. Έμφαση δόθηκε σε δράσεις σχετικές με την καταγραφή και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών της Περιφέρειας, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων της Περιφέρειας και άλλων δημόσιων φορέων καθώς και την ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών με αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών. Επίσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από δράσεις ανοικτής ηλεκτρονικής διαβούλευσης που έχει ήδη εφαρμόσει η Περιφέρεια.

Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία αξιοποίησης της εμπειρίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν με στόχο την ενίσχυση της δράσης του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης. Επίσης, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι έχει συσταθεί  κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργου μεταξύ του Υπουργείου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη δημιουργία πιλοτικής πλατφόρμας για κοινές δράσεις που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη επιπλέον λύσεων διαλειτουργικότητας, την προτυποποίηση-βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών, τη διάχυση εφαρμογών διαφάνειας και διαβούλευσης καθώς και εξοικονόμηση πόρων μέσα από την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και δικτύων. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί στην Περιφέρεια μέσω της προώθησης καλών πρακτικών, καινοτόμων πολιτικών και συνεργατικών δράσεων με άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

 e-government-pdm1 e-government-pdm2 e-government-pdm3 e-government-pdm4 e-government-pdm5 e-government-pdm6 e-government-pdm7 e-government-pdm8 e-government-pdm9 e-government-pdm10 e-government-pdm11 e-government-pdm12

e-government-pdm13