Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014 – 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014 – 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Οι όροι της διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν με την 1844/2014/05-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στα γραφεία της στη ΖΕΠ Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 1.053.249,00 € με ΦΠΑ.

Ο αριθμός των μηχανημάτων, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, οι έδρες και ο προϋπολογισμός της σύμβασης έχουν εγκριθεί με την 1159/10-07-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρας) την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ

Κοζάνη , 06-11-2014
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού (κάντε κλικ εδώ)