Διευκρινήσεις ΠΔΜ

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Διαγωνισμό προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής της υπηρεσίας, δεν συμπεριλήφθη στην σελ. 50 της αριθμ. 133511/11205/19-07-2018 (14/2018) διακήρυξης του διαγωνισμού ο πλήρης πίνακας προδιαγραφών των ελαστικών, σύμφωνα και με την παρ. 1.3 της διακήρυξης, που έχει ως εξής:

A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Ελαστικά 17.5R25 για τους Φορτωτές Foredil Macchine ΜΕ 127878 – 129395 και International ΜΕ 129392 12 E2/L2 16 λινών
2 Ελαστικά 11R-22.5 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ για το IVECO MAGIRUS (ΚΗΗ 5405) και IVECO JOHNSTON (ME 127877) 4 148-145K
3 Ελαστικά 11R-22.5 M+S ΠΙΣΩ για το IVECO JOHNSTON (ME 127877) 4 148-145K
4 Ελαστικά 385/65R22.5 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ για το IVECO MAGIRUS (ΚΗΗ 5403) 2 160K / 158L
5 Ελαστικά 315/80R22.5 M+S ΠΙΣΩ για το IVECO MAGIRUS (ΚΗΗ 5403) 4 156/150K
6 Ελαστικά 315/80R22.5 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ για το IVECO MAGIRUS (ΚΗΗ 5412) 2 156/150K
7 Ελαστικά 185/75R16C ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ για το NISSAN CABSTAR VEHICULO (ΚΗΗ 5416) 2 104/102R
8 Ελαστικά 185/75R16C ΠΙΣΩ για το NISSAN CABSTAR VEHICULO (ΚΗΗ 5416) 4 104/102R
9 Ελαστικά 13.00-24 για το HBM-NOBAS SHM 4NB (ΜΕ 127876) 6 13.00-24 – 12 λινών
10 Ελαστικά 185/60R14 για το RENAULT MEGANE (ΚΗΙ 3409) 4 82 Τ
11 Οι απαραίτητες ζάντες για τα ελαστικά του ΚΗΙ 3409 4