Διευκρινήσεις ΠΔΜ

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ Κοζάνης)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ. 1. Η αρίθμ. 07/2018 Διακήρυξη.

Κατόπιν τηλεφωνικών αιτημάτων για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων επί του Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα, Π.Ε Κοζάνης και Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης σας διευκρινίζουμε τα εξής, με βάση τις οδηγίες της Δ.Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης:

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2, Λιπαντικών (Τμήμα 9) σας διευκρινίζουμε τα εξής

  • Το Λάδι 20Χ50 1000 λίτρα (1) αφορά σε πετρελαιοκίνητα οχήματα και θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον προδιαγραφής A.P.I CG-4.
  • Το Λάδι 15Χ40 400 λίτρα (2) αφορά σε βενζινοκίνητα οχήματα και θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον προδιαγραφής A.P.I CG-4.
  • Πανιά (11) θα πρέπει να είναι σε σακούλες των 10 κιλών/σακκουλα.
  • Αντιφλού (14) εκ παραδρομής αναφέρεται με αυτή την ονομασία αντί του ορθού Αντιμπλού.
  • Αντιπαγωτικά (15) και Αντιμυκητοκτόνα (16) 20Τ του ενός (1) λίτρου.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού

 

 

 

 

Βασίλειος Κωτούλας