Παρατήρηση πουλιών (bird watching) στο Ρύμνιο Κοζάνης από την ΠΕ Κοζάνης το Σάββατο 17/6/2023

Παρατήρηση πουλιών (bird watching) στο Ρύμνιο Κοζάνης από την ΠΕ Κοζάνης το Σάββατο 17/6/2023 στις 10:00 π.μ.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παρατήρηση πουλιών (bird watching) στο Ρύμνιο Κοζάνης από την ΠΕ Κοζάνης το Σάββατο 17/6/2023 στις 10:00 π.μ.

Παρατήρηση πουλιών (bird watching) στο Ρύμνιο Κοζάνης από την ΠΕ Κοζάνης το Σάββατο 17/6/2023 στις 10:00 π.μ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν δράση παρατήρησης πουλιών το Σάββατο 17/6/2023 στις 10:00 π.μ. στο Ρύμνιο Κοζάνης. Ως σημείο συνάντησης έχει οριστεί η διασταύρωση της ΜΑΒΕ.

Συνδυάζοντας τη μοναδική φύση του Πλατανόδασους Ρυμνίου με την κατάρτιση και την εμπειρία των επιστημόνων της Εταιρείας Προστασίας Αγρίων Ζώων, οι συμμετέχοντες στην δράση birdwatching θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν πτηνά σε πολύ κοντινή θέαση, να γνωρίσουν τα είδη και να μελετήσουν τη συμπεριφορά τους με την χρήση ειδικού εξοπλισμού που θα είναι στην διάθεση μικρών και μεγάλων. Στη δράση θα συμμετέχουν σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής και είναι κατάλληλη και για παιδιά.