Χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Παράταση ισχύος των χορηγηθέντων δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ έτους 2023

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση ισχύος των χορηγηθέντων δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ έτους 2023

ΣΧΕΤ.: η ΑΡΙΘ. 96327/14-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5411 τ. Β’) “Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2023”

Ενόψει της έκδοσης της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη “Χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2024”, (η οποία βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών), παρακαλούμε όπως γίνονται δεκτά τα δελτία μετακίνησης του 2023 από τον Ιανουάριο 2024 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως ότου ξεκινήσει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία επί του θέματος.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΡΟΣ

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Καταπολέμησης της Φτώχειας
  3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  4. Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία

 

Συνημμένα

Παράταση ισχύος των χορηγηθέντων δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ έτους 2023 (pdf)