Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.)

Παράταση Διαβούλευσης Προώθησης διαδικασιών εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/0ΙΚ.2284/22-02-2013 που αφορά στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΘΕΜΑ: Προώθηση διαδικασιών εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/0ΙΚ.2284/22-02-2013 που αφορά στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

Σχετ.: Αρ. Πρωτ.: 8625Ι253Ι27-01-2014/Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντικείμενο: Β’ Φάση διαδικασίας σύνταξης του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.), στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης, για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής, της οποίας ήσαστον αποδέκτες, παρατείνεται η ημερομηνία διαβούλευσης του Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας, για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη η Φορέα, από την αρχικά ορισθείσα κοτοληκτική ημερομηνία στις 14.02.2014. Σας υπενθυμίζουμε ότι :

  • το Σχέδιο του νέου πενταετούς Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) το οποίο έλαβε υπόψη, κατόπιν αξιολόγησης, το σύνολο των προτάσεων – απόψεων που διατυπώθηκον κατά την υλοποιηθείσα ορχική φάση δημοσιοποίησης στο προηγούμενο διάστημα καθώς και
  • η Υπουργική Απόφαση εξειδίκευσης του ΕΑΠ,

είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στους δικτυακούς τόπους www.pdm.gov.gr, kozani.pdm.gov.gr, florina.pdm.gov.gr.

Παρακαλούμε για την οηοστολή των απόψεων – προτάσεων σας, μέχρι τη Δευτέρα 24/02/2014 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Προϊστάμενο Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητήριο, ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη, υπόψη κ. Κουρία Ευάγγελου τηλ. : 24610.52743-52720.

Παράταση Διαβούλευσης