Ποντοκώμη

Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδων στο νέο οικισμό Ποντοκώμης έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν στην μετεγκατάσταση του Οικισμού Ποντοκώμης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, §6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
  2. Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014, του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση  διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων οικοπέδου στο νέο οικισμό Ποντοκώμης έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 09:00 π.μ  έως 13:00 μ.μ στο γραφείο 13 και 7 του 1ου ορόφου της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης) Δημοκρατίας 27:

Πληροφορίες  θα δίνονται:

α) Νικόλαος Βουχάρας πρόεδρος Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών τηλ:     2461351224  γραφείο 13 1ος όροφος

β) Αδαμαντία Σκαρλάτου γραμματέας  Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών   τηλ: 2461351231),

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:

– στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

– στον ιστότοπο της  ΠΕ Κοζάνης

– στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης

– στον Πίνακα ανακοινώσεων  Της Τ.Κ. Ποντοκώμης  &

– Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι

Ο πρόεδρος

Νικόλαος  Βουχάρας