Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν.4056/2012

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν.4056/2012

Από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι,

στο Άρθρο 113 «Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν.4056/2012» του Νόμου 5007/2022 (Α΄ 241) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,

περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις που αφορούν στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

  • παράγραφος 1: Δόθηκε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν.4056/2012, μέχρι 31-12-2023.
  • παράγραφος 2: Δόθηκε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17α του Ν.4056/2012, μέχρι 31-12-2023.

 

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε τον Ν. 5007/2022 από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής: 

Αγρότης – Επιχειρηματίας ► Εγκαταστάσεις ► Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές – Πτηνοτροφικές ► Νομοθεσία Κτηνοτροφικών & Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης και στο τηλέφωνο 2468022229 (Γιαπουτζή Θωμαή).