Παράδοση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Παράδοση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παράδοση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Παράδοση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η παράδοση προς το Δήμο Κοζάνης, μέρος του χώρου των εγκαταστάσεων του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου στη Λευκόβρυση Κοζάνης, προκειμένου να στεγαστεί και να λειτουργήσει το Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Η παράδοση του χώρου έγινε από την αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια στον δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου περιβάλλοντος Μίλτου Μαγγιρίδη.

Έχει προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, με την οποία παραχωρείται προς χρήση ο συγκεκριμένος χώρος στο Δήμο Κοζάνης.

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο εμπλέκει τους Δήμους, ως αρμόδιους φορείς, αλλά και κάθε μεμονωμένο πολίτη που αλληλεπιδρά με τα ζώα συντροφιάς.

Η Περιφέρεια, έχοντας περιορισμένες αρμοδιότητες στο αντικείμενο των αδέσποτων, συμβάλλει με τον τρόπο αυτό έμπρακτα στην αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο του νόμου.

Με τη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης θα αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η δυνατότητα που δίνει ο νόμος στο Δήμο για προσέλκυση εθελοντών κτηνιάτρων και αύξηση του αριθμού των στειρώσεων με πολλαπλό όφελος στην κοινωνία, με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων.

 

Παράδοση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κτηνιατρείου Κοζάνης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας