Παραχώρηση Η-Υ από την Π.Ε. Κοζάνης στην Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας

Παραχώρηση Η-Υ από την Π.Ε. Κοζάνης στην Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παραχώρηση Η-Υ από την Π.Ε. Κοζάνης στην Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας

Παραχώρηση Η-Υ από την Π.Ε. Κοζάνης στην Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας

Την Τετάρτη 07-10-2020, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης, κ. Γρηγόρη Τσιούμαρη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του με τον Πύραρχο Αμανατίδη Ιωάννη Διοικητή, τον Επιπυραγό Ζυγούρη Βάιο Υποδιοικητή της Σχολής Πυροσβεστών (Σ.ΠΥ.Π.Σ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας παραρτήματος Πτολεμαΐδας, και την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Τσώκρη Κλεοπάτρας.

Η ΠΕ Κοζάνης, σε μια προσπάθεια έμπρακτης στήριξης προς την Σχολή Πυροσβεστών, η οποία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαΐδας και αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, ολοκλήρωσε την διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητού εξοπλισμού (μεταχειρισμένους υπολογιστές) της ΠΔΜ, ικανοποιώντας έτσι χρόνιο αίτημα της Σχολής και ελπίζοντας να συμβάλλει στην βελτίωση της προετοιμασίας των Δόκιμων Πυροσβεστών.

Παραχώρηση Η-Υ από την Π.Ε. Κοζάνης στην Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας

 

 

Η ΠΕ Κοζάνης, σε μια προσπάθεια έμπρακτης στήριξης προς την Σχολή Πυροσβεστών, η οποία λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαΐδας και αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, ολοκλήρωσε την διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητού εξοπλισμού (μεταχειρισμένους υπολογιστές) της ΠΔΜ, ικανοποιώντας έτσι χρόνιο αίτημα της Σχολής και ελπίζοντας να συμβάλλει στην βελτίωση της προετοιμασίας των Δόκιμων Πυροσβεστών.