Π.Ε. Κοζάνης: Οικοτουριστική Ανάπτυξη παραλίμνιας περιοχής φράγματος Σισανίου

Π.Ε. Κοζάνης: Οικοτουριστική Ανάπτυξη παραλίμνιας περιοχής φράγματος Σισανίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Π.Ε. Κοζάνης: Οικοτουριστική Ανάπτυξη παραλίμνιας περιοχής φράγματος Σισανίου

Π.Ε. Κοζάνης: Οικοτουριστική Ανάπτυξη παραλίμνιας περιοχής φράγματος Σισανίου

Την υποβολή πρότασης για την μελέτη «Οικοτουριστική ανάπτυξη και αειφόρος διαχείριση παραλίμνιας περιοχής φράγματος Σισανίου Κοζάνης»  προϋπολογισμού 1.855.172,79€ με Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» εισηγήθηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της 23ης Μαρτίου.

Οι δράσεις για την Ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής περιλαμβάνουν τη δημιουργία σημαντικών τοπιακών υποδομών σε μία περιοχή αυξημένου περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του ευρύτερου τοπίου μετά την κατασκευή του φράγματος Σισανίου, μέσα από παρεμβάσεις όπως:

 • κατασκευή ποδηλατόδρομου
 • διάνοιξη περιπατητικής διαδρομής
 • χάραξη πεζοπορικών μονοπατιών
 • κατασκευή info kiosks  και
 • κατασκευή υποδομών αθλητισμού και ανάπαυσης

οι οποίες σηματοδοτούν και αποκαθιστούν το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της παραλίμνιας περιοχής, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέοι χώροι αναψυχής και άθλησης.

Συγχρόνως η κατασκευή υποδομής θεματικού πάρκου περιπέτειας με εκπαιδευτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό προσανατολισμό στην περιοχή πλησίον του φράγματος όσο και περιμετρικά της τεχνητής λίμνης, πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα επισκεψιμότητας και παραμονής στους διαμορφωμένους χώρους ανάπαυσης και δραστηριοτήτων της παραλίμνιας περιοχής.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν:

 • δράσεις αποκατάστασης και αντιστήριξης των πρανών πλησίον του φράγματος
 • δημιουργία πίστας αναρρίχησης σε τμήμα του φράγματος
 • καθαρισμός της κοίτης του ρέματος που εκβάλλει μέσα στη λίμνη και των τμημάτων ακτών της λίμνης
 • κατασκευή πλωτών εξέδρων για την άμεση πρόσβαση στη λίμνη και
 • προμήθεια λιμναίου αθλητικού εξοπλισμού.

Η Οικοτουριστική ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής του φράγματος Σισανίου αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση σύμφωνη με το προωθούμενο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και δύναται να  συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του Σισανίου και στη χάραξη ενός ευρύτερου δικτύου οικοπολιτιστικών διαδρομών και αγροτουρισμού.

Επίσης, έμμεσα επιτυγχάνεται η προώθηση των τοπικών προϊόντων και η σύνδεση της  αγροτικής οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι μελέτες που απαιτούνται έχουν συνολικό κόστος προεκτιμώμενων αμοιβών 1.855.172,79 € (με ΦΠΑ) είναι οι παρακάτω και θα ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα των 18 μηνών:

 • Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικής και ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης
 • Εκπόνηση στατικής μελέτης
 • Εκπόνηση Η/Μ μελέτης
 • Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης
 • Εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης οικοσυστήματος λιμναίας και παρόχθιας βλάστησης
 • Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων
 • Σύνταξη φακέλου έγκρισης από αρχαιολογία
 • Σύνταξη φακέλου έγκρισης από δασαρχείο
 • Σύνταξη φακέλου για περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
 • Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης

 

Π.Ε. Κοζάνης: Οικοτουριστική Ανάπτυξη παραλίμνιας περιοχής φράγματος Σισανίου