Κορωνοϊός Covid 19 - Ενημέρωση

Οδηγίες προφύλαξης στα Ρομανί (μετάφραση οδηγιών του ΕΟΔΥ)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

Οδηγίες προφύλαξης στα Ρομανί (μετάφραση οδηγιών του ΕΟΔΥ)

ΣΟ ΚΕΡΑΣΑ

 • Τθοβάσα αμαρέ βαστά τακτικά με προσοχή ντα με λεπτομέρια τουλάχιτον για περίπου  μισό  λεπτό  με σαπούνι ντα πανί η με αντιψικτικός    ντα τσσιναβάσα η επαφή η βαστέγκι  αμαρέ μόσταρ     (γιακχά, ρουθουνί, μούι).
 • Καλίνασα ο χάς ντα ο φτέρνισμας με χαρτομάντιλο ο οποιός φουρτίνασα άμεσος κο σκουπίδια. Άμα Οντουβά νανέ διαθέσιμος, καλίνασα αμαρέ μουσάσαρ.
 • Άμα κασικαβάς συμπτώματα λοίμωξη όχι ζουρανε κο ανεπνευστικός (χας, καταροή, πυρετός, ντα ντούκ κο κουρλό) μπεσάσα κχερέ σε απομόνωση.
 • Σε περίπτωση σο θεράσα ο συμπτώματα η εάν ανηκίνασα σε ευπαθή ομάδες  (ηλικιωμέ τζενέ, τζενέ σε οποιαδήποτε ηλικιά σο θερένα από χρόνια προβλήματα π.χ σακχαρώδης διαβήτης, ( καρδιά, ντα προβλήματα κο πνευμόνια,   χρόνια αναπνευστικά προβλήματα,  σο ισί πίεση κο ρατ επικοινωνίνασα αμέσος με τον θεράποντα ιατρό για ιατρική αξιολόγηση.
 • Άμα καλάς φαρμακευτική αγωγή συμώρφόντιβασα κο οδηγίες κο θεραπόντα ιατρών

ΣΟ ΝΑ ΚΕΡΑΣΑ

 • Νε αβάσε σε επαφή τζενέτζαρ σο θερένα συμπτώματα λοίμωξης κο αναπνευτικός συστημας ( χας, καταρροή, πυρετός, ντούκ κο κουρλό)
 • Νασάσα απο χώρους σο γκιντιντιβένα, κοινωνικές εκδηλώσης, επισκέψεις κχερέντε  να μπεσάσα  σε πουταρντέ χώρους ντα σε συνθήκες  σο γκιντίντιβενα.
 • Νασάσα σαρέ τάκο απαραίτητα ταξίδια αθέ εμ κο εξωτερικός.
 • Να αβάσα σε ιατρό η σε μονάδα υγείας σε περίπτωση όχι ζουρανέ συπτωμάτων λοίμωξη κο αναπνευστικός  (χας, καταρροή, πυρετός   ντουκ κο κουρλό).
 • Νασάσα αυστηρά από επισκέψεις απο νοσηλευμέ τζενέ σο ισί κο νοσοκομεία,
 • Νασάσα αυστηρά τι θεράς επαφή τζενέτζαρ σο ανηκίνενα σε ευπαθής ομάδες. Εάν ανταβά να μπορίνελα ταβέλ, ακολουθήνασα αυστηρά σαρέ ο μέτρα ατομικής υγιεινής ( μπουτ λατσσό τθοηπέ με λεπτομέρια ο βαστά, χρήση μασχα η τήρηση απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων)