Ποντοκώμη

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων παραχώρησης οικοπέδου σε δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων παραχώρησης οικοπέδου σε δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, § 6 του Ν. 4273/2014 (Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας)
  2. Την Απόφαση 73208/14894/29-10-2014 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 1.258.081 τ.μ. από τα αγροκτήματα Αργίλου και Λευκόβρυσης για την μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης

Ανακοινώνει ότι:

Δίδεται νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων παραχώρησης οικοπέδου σε δικαιούχους στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, από 10 Οκτωβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2016, για όσους για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν αίτηση μέχρι σήμερα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 στα γραφεία 13 και 7 του 1ου ορόφου της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης) Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα:

  1. Στην Δ/νση Πολιτικής Γης ΠΕ Κοζάνης
  2. Στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Κοζάνης
  3. Στο ΚΕΠ Ποντοκώμης
  4. στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. στον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
  6. στον ιστότοπο του Δήμου Κοζάνης

Συνημμένα: η αίτηση σε μορφή doc ή σε μορφή pdf