Αλιεία

Νέα ανακοίνωση περί απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (19-8-2021)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Νέα ανακοίνωση περί απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (19-8-2021)

Νέα ανακοίνωση περί απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (19-8-2021)

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνει, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της α/α 200/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(ΑΔΑ : ΨΟ957ΛΨ-ΙΨΞ),

ότι η περίοδος απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου είναι από 26 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., μέχρι 25 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ.

 

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

Δούρδας Αναστάσιος

 

 

Ακολουθεί το Πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης (Ορθή Επανάληψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Σήμερα, την 10η-8-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 167 του Ν. 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α΄55/11.03.2020) και ύστερα από τη με Αριθ. Πρωτ. 118661/04-08-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Π.Σ., συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr)

Θέμα 7ο : Ημερήσιας Διάταξης – Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Πολυφύτου

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρη Τσιούμαρη ο οποίος είπε τα εξής:

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε ολοένα και περισσότερο αποδέκτες των δημοσιευμάτων και
των καταγγελιών περί παράνομης αλιείας στη λίμνη της περιοχής μας με ιδιαίτερη αναφορά στα είδη της καραβίδας και την υπεραλίευση της, η οποία τα τελευταία χρόνια τείνει προς εξαφάνιση και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ιχθυοαποθεματική μελέτη που να μας ενημερώνει διαρκώς με επαναληπτικές μετρήσεις για την αύξηση και μείωση των ιχθύων του οικοσυστήματος.

Είναι βέβαιο όμως πως τόσο οι επαγγελματίες ψαράδες όσο και οι ερασιτέχνες καθώς επίσης και ιχθυολόγοι της περιοχής μας, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου περί αφανισμού όλων
των ειδών της καραβίδας και η απαγορευτική περίοδος κάποιων μηνών από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (Δ.Α.Ο.Κ. – Τμήμα Αλιείας) δεν είναι αρκετή για την αναπαραγωγή και προστασία της καραβίδας.

Η Π.Ε. Κοζάνης σε συνεργασία με τους δήμους Κοζάνης, Σερβίων και Βελβεντού ξεκίνησε τη σύνταξη μνημονίου διαχείρισης των λιμναίων υποδομών και μάλιστα μόλις προσφάτως έλαβε τη θετική γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Α.Π. 68193/16-06-2021 Δ/νσης Υδάτων της ΑΔΗ-ΔΜ) και προχωρά ολοταχώς για την υλοποίηση Συμφώνου Συνεργασίας όπου και θα υπάρχουν και οι απαραίτητες κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την αλιεία βάζοντας και εδώ τάξη στην άναρχη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα αυτό.

Μέχρι τότε όμως πρέπει επειγόντως να προστατεύσουμε τα αποθέματα καραβίδας κι εν συνεχεία όλο το οικοσύστημα ιχθύων της λίμνης.