Μελισσοκομία

Κυψέλες Διαχείμασης Δικαιούχοι των Δράσεων 3.1 Αντικατάσταση κυψελών & 3.2 Νομαδικής μελισσοκομίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με το αρθρο 2 του κανονισμού (Ε.Ε)2015/1366,τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα, πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των κυψελών που είναι ετοιμες για διαχείμαση στην επικράτειά τους,μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε ετους.

Καλούνται οι μελισσοκόμοι της Π.Ε. Κοζάνης να δηλώσουν το αργότερο τις κυψέλες διαχείμασης το αργότερο μέχρι 31/12/2016 στην Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κοζάνης.

Πληροφορίες  στο τηλ. 2461351431 (24  γραφείο  Κοκελίδης Στάθης).