Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Κοινοποίηση της με αριθμό 1/2021 απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Κοινοποίηση της με αριθμό 1/2021 απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σας γνωστοποιεί αντίγραφο της με αριθμό 1/2021  Απόφασης της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετική με την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης, σύμφωνα με  το άρθρο 13 του Ν.4273/2014.

Κατά της ως άνω απόφασης της Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στους  ενδιαφερομένους.

Η απόφαση με αριθμό 1/2021 είναι αναρτημένη στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΨΨ7ΛΨ-ΕΙ1.

 

Ο Πρόεδρος της Β΄ Επιτροπής ΘΓ & ΕΔ

 

 

Γαρούφος Παναγιώτης

 

 

Συνημμένα:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΨ7ΛΨ-ΕΙ1)

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α’/22-03-2012) Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας όπως συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 67868/21-5-2021 (ΑΔΑ: 99577ΛΨ-Ψ7Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από τους:

1. Γαρούφο Παναγιώτη του Αποστόλου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’.

2. Βαϊνά Τατιάνα του Κων/νου ως τακτικό μέλος, προϊσταμένη του Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’.

3. Απαζίδου Ανατολή του Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’.

Με Πρόεδρο της Επιτροπής τον Γαρούφο Παναγιώτη, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 6 Γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 21-09-2021 ημέρα

Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή και στις 30-09-2021 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στο ίδιο Γραφείο και παρουσία του Γραμματέα Ζιάμπα Αργυρίου του Ευαγγέλου υπάλληλου του

Τμήματος Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α’, για να αποφανθεί επί των παρακάτω αιτήσεων:

α.α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα

1 Αμαραντίδης Χαράλαμπος Θεόδωρος

Αμαραντίδου Κυριακή Θεόδωρος

2 Γκανίδης Παύλος Αστέριος

3 Ζέρβας Ηλίας Ιωάννης

4 Στεφανίδου Θεοδώρα Ιωάννης

Στεφανίδου Μαρία Ιωάννης

5 Μαρτινάκη Ελένη Δημήτριος

Μαρτινάκη Κυριακή Ιωάννης

6 Στεφανίδου Ελένη Ιωάννης

7 Τσαμασλίδου Θεοδώρα Ευστάθιος

8 Μιχαηλίδης Βασίλειος Παναγιώτης

9 Χατζηνικολάου Αλέξανδρος Χαράλαμπος

10 Κατακαλίδης Αναστάσιος Τριαντάφυλλος

11 Λάππα Ευτυχία Ηλίας

Μούτου Βασιλική Αθανάσιος

12 Καριλάκη Μάρθα Αριστοκλής

Λαζαρίδης Γρηγόριος Σπυρίδων

Λαζαρίδου Γεωργία Αριστοκλής

Μιχαηλίδου Όλγα Αριστείδης

Μπαλτατζίδης Θωμάς Ανδρέας

13 Βαρταλάμη Δήμητρα Δαυίδ

Κωνσταντακοπούλου Βασιλική Φίλιππος

14 Τσαμασλίδης Παύλος Νικόλαος

Τσαμασλίδου Δέσποινα Ευστάθιος

Τσαμασλίδου Αικατερίνη Ευστάθιος

Τσαμασλίδου Βασιλική Ευστάθιος

15 Ακριτίδης Λεωνίδας Κων/νος

Ακριτίδου Στεργιανή Κοσμάς

Ακριτίδου Χρυσάνθη Κων/νος

Μυροφορίδης Κων/νος Ιορδάνης

Στεφανίδου Δέσποινα Λεωνίδας

Τσαμασλίδου Βασιλική Ευστάθιος

Τσαμασλίδου Αικατερίνη Ευστάθιος

16 Ακριτίδης Λεωνίδας Κων/νος

Ακριτίδου Στεργιανή Κοσμάς

Ακριτίδου Χρυσάνθη Κων/νος

Στεφανίδου Δέσποινα Λεωνίδας

17 Ακριτίδης Βασίλειος Ιωάννης

18 Αμαραντίδου Σοφία Χαράλαμπος

19 Παπαδοπούλου Ελένη Βασίλειος

20 Κατακαλίδης Νικόλαος Τριαντάφυλλος

21 Τσαμασλίδης Νικόλαος Ευστάθιος

22 Κελεσίδης Γεώργιος Κωνσταντίνος

Αριστείδου Σταυρούλα Νικόλαος

23 Χατζηδημητρίου Φωτεινή Γεώργιος

24 Χαϊτίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος

25 Χαϊτίδης Φώτιος Κωνσταντίνος

26 Σπανόπουλος Ευθύμιος Αριστείδης

27 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ευστάθιος

28 Κεχαΐδου Δήμητρα Θεόδωρος

29 Αθανασιάδου Γεωργία Αθανάσιος

30 Αθανασιάδου Αντωνία Ελευθέριος

31 Παναγιωτίδου Σόνια Γεώργιος

32 Ιωσηφίδου Σταυρούλα Κωνσταντίνος

1-2021-apofasi-tis-v-epitropis-thematon-gis-kai-epilysis-diaforon