Κτηνοτροφία Βοσκοτόπια

Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Από την Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε  η υπ αριθμ. 1058/71997/3-7-2017 (ΦΕΚ 2331 τεύχος Β΄) ΚΥΑ με θέμα Καθορισμός των προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α).

Σύμφωνα  με  το άρθρο 2  παράγραφος 3  τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες  στην Π.Ε. Κοζάνης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3208/203 όπως ισχύει και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Α ΄99)  όπως ισχύει, εφόσον  επιθυμούν να ενταχθούν   οι εκτάσεις αυτές στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν,

οφείλουν να καταθέσουν   αντίστοιχη αίτηση ένταξης   το αργότερο μέχρι της 7/10/2017. στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης (Γραφείο 24).

 

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αναστάσιος   Δούρδας

Συνημμένα:

Το ΦΕΚ 2331 τεύχος Β΄