Άδειες απόσταξης

Καθορισμός διμήνου απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) περιόδου 2019-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Καθορισμός διμήνου απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) περιόδου 2019-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενόψει έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου για τη λειτουργία αμβύκων των μικρών

αποσταγματοποιών (άρθρο 7Ε του ν.2669/2001) ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων ότι:

– Η αποστακτική περίοδος από το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται:

 • από 23 Οκτωβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 για τον Δήμο Σερβίων
 • από 23 Οκτωβρίου 2019 έως 22 Δεκεμβρίου 2019 για τον Δήμο Βελβεντού.
 • από 25 Οκτωβρίου 2019 έως 24 Δεκεμβρίου 2019 για τον Δήμο Κοζάνης.
 • από 01 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 για τον Δήμο Εορδαίας.
 • από 01 Νοεμβρίου 2019 έως 01 Ιανουαρίου 2020 για τον Δήμο Βοΐου.

– Προκειμένου να εκδοθεί άδεια απόσταξης από τα Τελωνεία (Πτολεμαΐδας και Καστοριάς) απαιτείται η προσκόμιση από τους αμπελοκαλλιεργητές βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του αμπελιού, καθώς και της ποσότητας των πρώτων υλών που παρήχθησαν.

Η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται μέχρι το πέρας των καταλυτικών ημερομηνιών:

 1. Για τους αμπελουργούς των Δήμων Σερβίων/Βελβεντού, Κοζάνης,
  Εορδαίας
  από το γραφείο 24 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης –
  κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης,
  Δημοκρατίας 27 – Διοικητήριο, 1ος όροφος, Κοζάνη (έχοντας μαζί τους
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΦΜ και την Αστυνομική Ταυτότητά τους),
  από 08.00 π.μ. έως
  12.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες.
 2. Για τους αμπελουργούς του Δήμου Βοΐου από το Γραφείο Αγροτικής
  Οικονομίας Νεάπολης (πρώην κτίριο ΚΕΓΕ) στη Νεάπολη Βοΐου (έχοντας μαζί τους
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΦΜ και την Αστυνομική Ταυτότητά τους),
  από 08.00 π.μ. έως
  12.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες.

– Για την έκδοση βεβαίωσης απαιτείται προηγουμένως υποχρεωτικά από τους παραγωγούς η ηλεκτρονική  υποβολή  δήλωσης  συγκομιδής  για  το  έτος  2019  μέσω  της  ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι αμπελουργοί που χρησιμοποιούν τα σταφύλια τους για ιδία χρήση και δεν παραδίδουν/πωλούν σε νόμιμα οινοποιεία της χώρας με παραστατικά, στην οθόνη της ψηφιακής υπηρεσίας «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ»:

 • στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» βάζουν την επιλογή «ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ»
 • στο πεδίο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» βάζουν παύλα (-)

Οι αμπελουργοί των οποίων οι αμπελώνες ή οι κληματαριές τους καταλαμβάνουν συνολική έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής (παρ. 2, άρθρου 8 του ΚΑΝ ΕΚ 436/09) οι παραπάνω βεβαιώσεις θα χορηγούνται είτε από την εγγραφή των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο (εάν υπάρχει), είτε με προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή Ε1.  Στους παραγωγούς αυτούς η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον οικείο Δήμο (έχοντας μαζί τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΦΜ και την Αστυνομική Ταυτότητά τους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 24613-51368 κα Περιστέρη Σταματία  και 24613-51431 κον Γεωργατζιά Αστέριο, καθώς και στο τηλέφωνο του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης 24680-22229 κα Γιαπουτζή Θωμαή.

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Δούρδας Αναστάσιος