Τσιούμαρης Γρηγόρης: Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Τον «Καθαρισμό υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου», προϋπολογισμού 28.520,48€ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νίκου Καμπουρίδη και εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Το έργο αφορά τις εργασίες κοπής πολύ ψηλών δέντρων λεύκης της τάξεως έως 30 μέτρα, διότι εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού εντός του ρέματος και με την υπερχείλιση προκαλούνται φθορές στον παράπλευρο δρόμο και ζημιές στις όμορες ιδιοκτησίες.

Πέραν τούτου το φορτίο του επικαθήμενου χιονιού που πρόσφατα δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις στους διερχόμενους και στα οχήματα, αποτελεί επιπροσθέτως λόγο άμεση κοπής και απομάκρυνσης των δέντρων.

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

 

 

 

Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Τον «Καθαρισμό υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου», προϋπολογισμού 28.520,48€ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νίκου Καμπουρίδη και εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Το έργο αφορά τις εργασίες κοπής πολύ ψηλών δέντρων λεύκης της τάξεως έως 30 μέτρα, διότι εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού εντός του ρέματος και με την υπερχείλιση προκαλούνται φθορές στον παράπλευρο δρόμο και ζημιές στις όμορες ιδιοκτησίες.

Πέραν τούτου το φορτίο του επικαθήμενου χιονιού που πρόσφατα δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις στους διερχόμενους και στα οχήματα, αποτελεί επιπροσθέτως λόγο άμεση κοπής και απομάκρυνσης των δέντρων.

Καθα ρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου

Τον «Καθαρισμό υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου», προϋπολογισμού 28.520,48€ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νίκου Καμπουρίδη και εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Το έργο αφορά τις εργασίες κοπής πολύ ψηλών δέντρων λεύκης της τάξεως έως 30 μέτρα,

διότι εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού εντός του ρέματος και με την υπερχείλιση

προκαλούνται φθορές στον παράπλευρο δρόμο και ζημιές στις όμορες ιδιοκτησίες.

Πέραν τούτου το φορτίο του επικαθήμενου χιονιού που πρόσφατα δημιούργησε επικίνδυνες

καταστάσεις στους διερχόμενους και στα οχήματα, αποτελεί επιπροσθέτως λόγο άμεση

κοπής και απομάκρυνσης των δέντρων.